רכב חלופי

רכב חלופי

הרכב עושה בעיות וצריך להישאר במוסך ?

קבל מאיתנו רכב חלופי במסגרת הטיפול בעלות נמוכה וכך לא תצטרך להתעכב

ולהמשיך את שגרת יומך כרגיל.